Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Süreçleri

Kısaltma Açıklamaları

EBYS Kodları

Tahakkuk Birimi

14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Ek Ders Ödemeleri İşlemleri

Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

Giyecek Yardımı İşlemleri

Kişi Borcu İşlemleri

Personel Atama İşlemleri

Personel Maaş İşlemleri

Satın Alma İşlemleri

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme işlemleri

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme İşlemleri

100/2000 Doktora Bursu Ödeme İşlemleri

 

Taşınır Kayıt Birimi

Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

Tüketim Çıkış İşlemleri

Mal Teslim Alma İşlemleri

Zimmet Verme İşlemleri

Zimmetten Düşme İşlemleri

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayım İşlemleri

Satın Alma Taşınır Girişi İşlemleri

 

Personel/Yazı İşleri Birimi

Personel Göreve Başlama İşlemleri

Personel Görevden Ayrılma İşlemleri

Tebligat Yazıları ve Duyurular

Hastalık İzin İşlemleri

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

Doğum Öncesi – Sonrası İşlemleri

Yıllık İzin İşlemleri

Vekaletli İzin İşlemleri

Yurtdışı İzin İşlemleri

Disiplin İşlemleri

Mazeret İzni İşlemleri

Ücretsiz İzin İşlemleri

Sürekli İşçi Puantajı İşlemleri

 

Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi Talebi İşlemleri

Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İşlemleri

100/2000 Doktora Bursu  Programı Alan ve Kontenjan Başvuruları

100/2000 Doktora Burs Programı Yarıyıl Sonu İşlemleri

100/2000 Doktora Burs Programı Yıl Sonu İşlemleri

Özel Şartlı Öğrenci Kabulü

Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulü

Yatay Geçiş Başvurusu İşlemleri

Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri

Ders Açma ve Açılacak Dersleri Yürütecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri

Öğrenci Ders Muafiyet İşlemleri

Öğrenci Danışman Ataması

Öğrenci Danışman Değişikliği

Mazeret Sınavı, Ara Sınav ve Tek Ders Sınavı İşlemleri

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Yüksek Lisans Öğrenci Tez Konularının Belirlenmesi

Yüksek Lisans Programı Öğrenci Tez Savunma Süreçleri

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Süreçleri

Doktora Programı Öğrenci Yeterlik Sınavı Süreci; Öncesi ve Sonrası Yapılan İşlemler

Doktora Programı Öğrenci Tez İzleme Komitesi ve Tez Konusunu Belirlenmesi Süreçleri

Doktora Programı Öğrenci Tez Savunma Süreçleri

Mezuniyet İşlemleri

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri

Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri

 

 

01 Mart 2021, Pazartesi 1421 kez görüntülendi