Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Süreçleri

Kısaltma Açıklamaları

EBYS Kodları

Tahakkuk Birimi

1- 14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri

2- Bütçe Hazırlama İşlemleri

3- Ek Ders Ödemeleri İşlemleri

4- Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

5- Giyecek Yardımı İşlemleri

6- Kişi Borcu İşlemleri

7- Personel Atama İşlemleri

8- Personel Maaş İşlemleri

9- Satın Alma İşlemleri

10- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme işlemleri

11- Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama/Ödeme İşlemleri

12-100/2000 Doktora Bursu Ödeme İşlemleri

 

Taşınır Kayıt Birimi

13- Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri

14- Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

15- Tüketim Çıkış İşlemleri

16- Mal Teslim Alma İşlemleri

17 Zimmet Verme İşlemleri

18- Zimmetten Düşme İşlemleri

19- Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

20- Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayım İşlemleri

21- Satın Alma Taşınır Girişi İşlemleri

 

Personel/Yazı İşleri Birimi

22- Personel Göreve Başlama İşlemleri

23- Personel Görevden Ayrılma İşlemleri

24- Tebligat Yazıları ve Duyurular

25- Hastalık İzin İşlemleri

26- Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

27- Doğum Öncesi – Sonrası İşlemleri

28- Yıllık İzin İşlemleri

29- Vekaletli İzin İşlemleri

30-Yurtdışı İzin İşlemleri

31- Disiplin İşlemleri

32- Mazeret İzni İşlemleri

33- Ücretsiz İzin İşlemleri

34- Sürekli İşçi Puantajı İşlemleri

 

Öğrenci İşleri Birimi

35- Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi Talebi İşlemleri

36- Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım İşlemleri

37- 100/2000 Doktora Bursu  Programı Alan ve Kontenjan Başvuruları

38- 100/2000 Doktora Burs Programı Yarıyıl Sonu İşlemleri

39- 100/2000 Doktora Burs Programı Yıl Sonu İşlemleri

40- Özel Şartlı Öğrenci Kabulü

41- Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulü

42- Yatay Geçiş Başvurusu İşlemleri

43- Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri

44- Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri

45- Ders Açma ve Açılacak Dersleri Yürütecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi İşlemleri

46- Öğrenci Ders Muafiyet İşlemleri

47- Öğrenci Danışman Ataması

48- Öğrenci Danışman Değişikliği

49- Mazeret Sınavı, Ara Sınav ve Tek Ders Sınavı İşlemleri

50- Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

51- Yüksek Lisans Öğrenci Tez Konularının Belirlenmesi

52- Yüksek Lisans Programı Öğrenci Tez Savunma Süreçleri

53- Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Süreçleri

54- Doktora Programı Öğrenci Yeterlik Sınavı Süreci; Öncesi ve Sonrası Yapılan İşlemler

55- Doktora Programı Öğrenci Tez İzleme Komitesi ve Tez Konusunu Belirlenmesi Süreçleri

56- Doktora Programı Öğrenci Tez Savunma Süreçleri

57- Mezuniyet İşlemleri

58- Öğrenci Disiplin İşlemleri

59- Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri

60- Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri

 

 

01 Mart 2021, Pazartesi 1656 kez görüntülendi