Misyonumuz

         Enstitü bünyesinde açılan programlarda kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, yönetmelikler doğrultusunda şeffaflık, etik ve akademik işleyiş ilkelerine bağlı kalarak lisansüstü tez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Ulusal ve Uluslararası ihtiyaçları göz önüne alarak üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde işbirliğini artırmak ve disiplinler arası araştırma faaliyetlerini destekleyerek lisansüstü programlarda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Vizyonumuz

          Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda, araştırmayı ön plana alarak eğitim ve öğretim kalitesinden asla ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yararlılık ve etik prensiplerine bağlı, alanlarında uzman bireyler yetiştiren, uluslararası rekabet edebilir seçkin bir kurum olmaktır.

Hedeflerimiz

1-2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programlarının tanınırlığını artırmak için, başta sosyal medya olmak üzere tüm online platformlarda, özel ve kamu kurumlarında tanıtım faaliyetleri yürütmek, tanıtım broşürleri hazırlamak ve enstitü web sitesini türkçe ve ingilizce olarak güncel tutmak, (H.1.4.*).

2-Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu özellikle yerel bazda önem arz eden yeni lisansüstü programların açılmasını sağlamak, ayrıca Lisansüstü tezlerle ilgili proje pazarları oluşturup sektör, öğrenci ve öğretim elemanlarının buluşmalarını sağlamak ve tez çalışmalarının tanıtmak,  ( H.3.1.*).

3-2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısını her yarıyıl kademeli olarak artırmak, özellikle 100/2000 program sayısı ve doktora bursiyeri sayısını artırmak,

4-2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar Enstitü web sitesinde,  başarı hikayeleriyle, nitelikli tez çalışmaları sonucunda alınan ödül, patent, buluş, proje pazarı katılımı ve uluslararası hakemli dergilerde yapılan yayınların  paylaşıldığı bir bölüm hazırlamak, ayrıca  yüksek lisans ve doktora tezlerinin niteliğini artırmak için, sci-exp kapsamındaki Q1 sınıfı dergilerde yayımlanan tezlerinin ödüllendirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapmak, (H1.1*).

5-Enstitümüz bünyesindeki anabilim dallarının, güncel bilimsel gelişmelere ve popüler bilim alanlarına uygun olarak disiplinler arası yeni lisansüstü programlar açmasını teşvik etmek ve gereken desteği sağlamak, özellikle yapay zeka, veri madenciliği, robotik kodlama, akıllı ulaşım sistemleri vb. konularda lisansüstü özel programların açılması ve bu alanlarda kış okulu, yaz okulu gibi etkinlerin düzenlenmesini sağlamak,  (H.1.1.*).

6-2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar, öğrencilerimizin yabancı dil bilgisini geliştirebilmeleri için üniversitemiz yabancı dil destek birimi tarafından ücretsiz İngilizce dil kurslarının düzenlenmesini sağlamak,

7- 2 yıl içerisinde Enstitü bünyesinde yayınlanan Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisinin, Science Citiation, Scopus, ve ESCI gibi uluslararası bilim atıf indekslerinde taranmasını sağlamak, (H.1.3.*).

8- Öğrenci işleri ve idari hizmetlerin yürütülmesinde etkinliği artırmak üzere büro malzemesi, faks, bilgisayar yazıcı ve görevli personel sayısını artırmak (H.4.2.,H.4.4.*).

9-2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar, bilim ve teknoloji alanındaki güncel konulara ilişkin yerli ve yabancı uzman bilim insanlarının katılımı ile yılda en az iki kez periyodik olarak panel, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, (H.1.2.*).

10- 2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar yabancı uyruklu öğrenci sayısı artırmak ayrıca akademik tecrübeyi arttırmak ve yurt dışı işbirliği sağlamak amacıyla öğrencilerin Erasmus programlarından yararlanarak  en az 1 yarıyıl yurt dışında  eğitim almalarını teşvik etmek, (H.1.3.*).

 

* Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

*Hedeflere Yönelik Riskler

01 Mart 2021, Pazartesi 1013 kez görüntülendi