Misyonumuz

         Enstitü bünyesinde açılan programlarda kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, yönetmelikler doğrultusunda şeffaflık, etik ve akademik işleyiş ilkelerine bağlı kalarak lisansüstü tez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Ulusal ve Uluslararası ihtiyaçları göz önüne alarak üniversite, sanayi ve kamu üçgeninde işbirliğini artırmak ve disiplinler arası araştırma faaliyetlerini destekleyerek lisansüstü programlarda gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Vizyonumuz

          Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda, araştırmayı ön plana alarak eğitim ve öğretim kalitesinden asla ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yararlılık ve etik prensiplerine bağlı, alanlarında uzman bireyler yetiştiren, uluslararası rekabet edebilir seçkin bir kurum olmaktır.

2023 Yılı Hedefleri 

1-Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu özellikle yerel bazda önem arz eden yeni lisansüstü programların açılmasını sağlamak, 

2-Lisansüstü tezlerle ilgili proje pazarları oluşturup sektör, öğrenci ve öğretim elemanlarının buluşmalarını sağlamak ve tez çalışmalarının tanıtmak, 

3-Özel ve kamu sektörleriyle ön görüşmeler yaparak başvuru yapılmak istenen programlarla ilgili  indirim protokolleri imzalamak ( H.3.1.*).

4-2023-2024 öğretim yılı sonuna kadar Enstitü web sitesinde,  başarı hikayeleriyle, nitelikli tez çalışmaları sonucunda alınan ödül, patent, buluş, proje pazarı katılımı ve uluslararası hakemli dergilerde yapılan yayınların  paylaşıldığı bir bölüm hazırlamak,

5-Yüksek lisans ve doktora tezlerinin niteliğini artırmak için, sci-exp kapsamındaki Q1 sınıfı dergilerde yayımlanan tezlerinin  ve tezlerden yaratılarak ödül alan makalelerin ödüllendirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapmak, (H1.1*).

* Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

*Hedeflere Yönelik Riskler

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

 2022 Yılı Hedefleri

01 Mart 2021, Pazartesi 1385 kez görüntülendi