1.Hedefin Riskleri

a. Lisansüstü eğitim seçeneklerinin artması ve öğrencilerin genellikle yaşadığı bölgedeki Üniversiteleri seçmesi beklenen sayıya ulaşmayı engelleyebilir.

b. Lisansüstü eğitim yapıyor olmanın kamu ve özel kurumlarda teşvik edilmiyor olması adayların motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

c. Tüm adayların sosyal medya kullanmıyor olması iletişim sorunu oluşturabilir.

2.Hedefin Riskleri

a. Afyonda faaliyet gösteren sanayi kollarının Enstitümüzdeki tüm bilim dallarını kapsamaması.

b. Firmaların çalışan elemanlarını lisansüstü eğitime teşvik etmemesi ve bu konudaki katı tutumları.

c. Öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarının özel sektörün faaliyet alanları ile uyuşmaması.

3.Hedefin Riskleri

a. Bölgemizdeki lisansüstü program sayısının artması.

b. 100/2000 program açılma izinlerinin YÖK tarafından belirlenmesi.

c. İzin verilen alanlarda programın aktif olabilmesi için en az üç öğrenciye ihtiyaç duyulması.

4.Hedefin Riskleri

a. Tez konusu önerilerinin hazırlanması aşamasında incelenecek açık problemlerin yeterli derecede araştırma safhasından geçmeden belirlenmesi ve hedeflerin tam olarak saptanmaması sonucu yayın, proje, patent ve buluş hedeflerinde bazı aksaklıklar meydana gelebilir.

b. Danışmanların (öğretim üyelerinin) ve öğrencilerin bu konularda ilgisiz ve duyarsız bir tutum ortaya koymaları. Ödüllendirmeye yönelik mevzuatın uygulanmasında bazı öğretim üyeleri tarafından yapılabilecek eleştiriler, değişime karşı konulabilecek yaklaşımlar.

5.Hedefin Riskleri

a. Öğretim üyelerinin ders yüklerinin oldukça fazla olmasından dolayı bu konulara istenilen zamanı ayıramamaları ve idari görev yükümlülüklerinin de etkisiyle bu konulardaki ilgisizlikleri.

b. Açılmak istenen yeni lisansüstü programlar için YÖK’ün yaklaşımları. YÖK’ün ortaya koyduğu yöntemlerdeki hızlı değişimlere çabuk bir şekilde ayak uyduramama durumları.

6.Hedefin Riskleri

a. Yapılacak aktiviteler için gerekli mali desteklerin yetersizliği.

b. Öğrencilerin bu konuya yaklaşımdaki kayıtsızlıkları. Öğrencilerin tüm faaliyetlere katılımları için herhangi bir zorlayıcı durumun söz konusu olmaması.

7.Hedefin Riskleri

a. Bu tür indeks süreçleri uzun zaman alan prosedürlerle gerçekleşebildiğinden kesin zamanın tam olarak kestirilememesi ve süreçlerin çok yavaş işlemesi.

b. Öncelikle belirli uluslararası alan indeksleri, Scopus ve ESCI gibi bilimsel atıf indeks yükseltme şartlarının sürekli güncellenmesi ve geçmişten gelen atıf sayılarına bağlı etki değerlerindeki olumsuzluklar.

c. Dergimizin tanıtımı için tüm aşamalardaki yeterli desteğin bulunamaması.

8.Hedefin Riskleri

a. Ortaya konulan hedefler doğrultusunda yeterli mali desteğin sağlanamaması.

b. İdari personel kadro alımlarında yaşanan kısıtlar ve zorluklar.

9.Hedefin Riskleri

a. Yapılacak bilimsel etkinlikler için gerekli mali kaynağın sağlanmasındaki zorluklar.

b. Kurum dışı sponsorluk sisteminden kaynaklı sıkıntılar.

c. Bu konularda öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın ilgisizlikleri.

10.Hedefin Riskleri

a. Bu konuda öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz arasında yaşanabilecek iletişim sorunları ve rehberlik çalışmalarındaki eksiklikler.

b. Bu konunun öneminin yeterince fazla anlatılamaması, özellikle öğrencilerin yurt dışı tecrübe ve kazanımlarının ileriki hayatlarında pozitif etkiler oluşturacağının öngörülememesi.

c. Erasmus programlarındaki hibe miktarlarının farklılık göstermesi ve aynı destinasyonlara olan talepler.

31 Aralık 2021, Cuma 120 kez görüntülendi