» TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Kontenjan ve Açıklama

Sisteme Yüklenecek Belgeler

Başvuru Sürecinde Mezun Olmayan Öğrenciler yeni

Başvuru Linki

ÖNEMLİ

 

1.      İlgili alanlara gerekli bilgiler girildikten ve dosya yüklemeleri yapıldıktan sonra mutlaka kayıt işlemi yapılmalıdır. 

2.      Başvurunuz Enstitümüz tarafından incelenecek ve Onay Durum bilginiz sisteme (ön kayıt sistyemine) girilecektir. Başvuru sisteminizde Onay Durumu, "Başvurunuz Değerlendirmeye Alındı" ibaresi göründükten sonra; Ön Kayıt Başvuru Formu çıktısı alınıp imzalanacaktır.

3.      Çıktısı alınıp imzalanan Ön Kayıt Başvuru Formu ile birlikte transkrtipt ve özgeçmişlerinin 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar Enstitümüze eksiksiz ve tam olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları bir başkası tarafından Enstitümüze teslim edilebilir. Belirtilen tarihlerden sonra elden yapılan müracaatlar ile müracaat evraklarında eksiklik olması durumunda kayıt işlemi kabul edilmeyecektir.

4.      Başvuru evraklarını APS (Acele Posta Servisi) veya Kargo ile yollanabilecektir. APS veya Kargo ile gönderilen evrakların en geç 20 Haziran 2016 Pazartesi günü Enstitü’ye ulaşacak şekilde gönderilmelidir. Belirtilen tarihten sonra Enstitü’müze ulaşan müracaatlar ile APS ve Kargoda gerçekleşen gecikme ve kaybolma gibi sorunlardan ilgili aday sorumludur.

5.      Ön Kayıt Formuna girilen verilerde ve sisteme yüklenen belgelerde, bilgi/evraklarda eksik, hata olması ve dosyaların istenen formatta yüklenmemesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

6.     Hatalı başvuru yapanlar bir kez uyarılacaktır.