» * BAŞVURU SÜRECİNDE MEZUN OLMAYAN ÖĞRENCİLER HK.

Başvuru esnasıdna mezun olmayan öğrenciler; 27.06.2016 saat 10:00'a kadar mezun olduklarını gösterir (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya mezuniyetini belgeleyen Resmi Yazı)*  belgelerini Enstitümüze ulaştırmaları halinde "Müracaatı Kabul Edilecektir ve Genel Değerlendirmeye Alınacaktır". Ön Başvuru sisteminde diploma kısmına öğrenim gördükleri transkriptlerini yükleyecektir.

 

* Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi "Onaylı Fotokopisi", Resmi Yazının "Orjinali" olacaktır.