FENBİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ KONSEYİ

(FENBİLKON)

  

AMAÇ ve MİSYON

Konseyin amacı Fen BilimleriEnstitüleri arasında bilişimi geliştirmek ve Enstitüler arasında eşgüdümüsağlamak. Çalışma grupları oluşturmak ve koordine etmek. En az yılda bir kerebir toplantı organize etmektir. Toplantılar çalıştay, sempozyum, kongre şeklindedüzenlenebilir. Toplantıya gerekirse dışarıdan konuşmacı çağrılabilir. Konseytoplantılarında alınan kararlar toplantıyı organize eden enstitü müdürütarafından yazılı hale getirilir ve konsey üyelerine dağıtılır. Konsey gündemiüyelerden gelen talepler dikkate alınarak belirlenir.

Konseyin misyonueğitim-araştırma- innovasyon üçgeninde bir araya gelerek oluşturacağımızsinerji ile, ülkemizde lisansüstü eğitimde sürdürülebilir gelişmelerinsağlanması doğrultusunda düşünceler üretmek ve bu düşüncelerin gerçekleşmesiiçin gerekli girişimlerde bulunmak, lisansüstü eğitimle ilgili politikalaroluşturmak, lisansüstü eğitimi destekleyen kuruluşları teşvik ve organizeetmek.  

 

 

Konsey Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Canan ÖZGEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan OR (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr.Ramazan KOÇ(Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. M.Halidun KELEŞTEMUR (MelikşahÜniversitesi)

Prof. Dr. İsmailYILMAZ (İstanbul TeknikÜniversitesi)

Prof. Dr.Necmettin MARAŞLI (ErciyesÜniversitesi)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Zonguldak KaraelmasÜniversitesi)

 

 

18 Kasım 2015, Çarşamba 283 kez görüntülendi