06.03.2024 tarih ve 32841 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’ne istinaden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yeni kayıt yaptıran Lisansüstü öğrencilerimiz;

Yüksek Lisans için “MADDE 42- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıl olup mezuniyete hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS’yi tamamlaması gerekir. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, yüksek lisans tez konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, en az bir makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) ya da ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından bir kitap ve/veya kitap bölümünün yayımlanması ya da katıldığı ulusal/uluslararası sempozyum veya kongrelerde bildirisinin basılı veya dijital ortamda yayımlanması şartı aranır. Anasanat dallarına bağlı programlardaki öğrenciler, en az bir ulusal/uluslararası çapta konser/resital vermesi ya da sergiye eseriyle katılması durumunda da tez savunmasına girebilmek için aranan şartı yerine getirmiş sayılır. Öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı olması, danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, tez konusu veya alanı ile ilgili en az bir makalesinin Web of Science (WOS) veya Scopus veri tabanları/endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. Bu durumda da öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte erken mezuniyet için yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri Enstitüye sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin tez savunmasında başarılı olması halinde, söz konusu makale, EYK kararı ile öğrencinin dördüncü yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 120 AKTS tamamlanmış olur.” 

Doktora için” Doktora programında bilimsel yayın koşulu MADDE 52- (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora kayıt tarihinden sonra olmak üzere, doktora tez konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı, en az bir makalesinin Web of Science (WOS) veya Scopus veri tabanları/endeksleri tarafından taranan hakemli dergilerden birinde ya da en az iki makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayıma kabul edilmesi (DOI numarası alınması) ya da bir makalesinin ERIC veya TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanmasına veya yayıma kabul edilmesine ilave olarak katıldığı ulusal/uluslararası sempozyum veya kongrelerde en az bir bildirisinin tam metin olarak basılı veya dijital ortamda yayımlanması şartı aranır. Öğrenci tez savunması için istenen belgelerle birlikte yayın şartına ilişkin EYK tarafından belirlenen kanıtlayıcı belgeleri de Enstitüye sunmakla yükümlüdür. 

Yukarıda belirtilen maddeler çerçevesinde Yüksek Lisans öğrencileri için Yayın Şartı getirilmiş olup, Doktora öğrencilerimiz için de mevcut Yayın Şartları güncellenmiştir. Buna göre Tez Savunma Sınavına girmek isteyen Lisansüstü öğrencilerinin gerekli kanıtlayıcı evrakların tablosu için TIKLAYINIZ.

22 Mayıs 2024, Çarşamba 796 kez görüntülendi