KARAR 2019/025–24: 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Doktora Yeterlik Sınav tarihleri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47. maddesinin 3. fıkrasında “Doktora Yeterlik Sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir” belirtildiği üzere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Doktora Yeterlik Sınav tarihleri; Güz Yarıyılı için 16 Eylül 2019-17 Ocak 2020 tarihleri arasında, Bahar Yarıyılı için de 10 Şubat 2020-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına ve tüm Anabilim Dallarına duyurulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

24 Eylül 2019, Salı 1054 kez görüntülendi