» Doktora Formları

  Form No   Form Adı  
  DR-01   Genel Dilekçe
  DR-02   Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Formu
  DR-03   Özel Öğrenci ve Prog. Dışı Alınan Derslerin Saydırılma Formu
  DR-04 ( ! ) Seminer Değerlendirme Formu
  DR-05   Seminer Programı Formu
  DR-06   İlişik Kesme Formu
DR-07 ( ! ) Tez Formatı İnceleme Formu
  DR-08   Ders İntibak Tablosu
  DR-09   Yeterlik Komitesi Atama Formu
DR-10   Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu
  DR-11 ( ! ) Yeterlik Sınav Tutanağı
  DR-12   Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu
  DR-13 ( ! ) Tez Konusu Öneri Formu
  DR-14 ( ! ) Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı
  DR-15 ( ! ) Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Tutanağı
  DR-16 ( ! ) Tez Konusu Değişiklik Formu
DR-17 ( ! ) Tez Başlığı Değişiklik Formu
DR-18 ( ! ) Tez Jürisi Atama Formu
  DR-19 ( ! ) Tez Değerlendirme Raporu
  DR-20 ( ! ) Tez Sınav Tutanağı
  DR-21 ( ! ) Ek Süre İstek Formu
  DR-22 ( ! ) Öğrenci Danışmanı Değişiklik Formu
DR-25   Anketli Yüksek Lisans /Doktora Tezleri İçin Etik Kurulu Müracaat ve Etik Değerlendirme Başvuru Formu
  ———   ———————————————–
      Tez Yazım Klavuzu (Word Belgesi Şablon)
      Tezlerin Yayımlanması İçin İzin Formu
       
  ———   ———————————————–
      TEZ JURİSİ DATA FORMU
    ( ! ) TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU
  ———   ———————————————–
       
       

 

 

( ! ) Bu Dosyaları Açarken "Macroları Etkinlenleştir" Seçeneğini Tıklayarak Açınız. 
Revizyon Yapılan Form
Yeni Eklenen Form