» (S.S.S.) SIK SORULAN SORULAR

 1. Başvuru evrakları ilerleyen tarihte yayımlanacaktır.
 2. Başvuru linki 02.01.2017 Pazartesi günü aktif hale gelecektir.
 3. Müracaat larınızın Enstitümüze ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için Başvurunuzu hangi kargo firmasıyla göderim yaptıysanız ilgili kargo firmasının web sayfasındaki "Gönderi Takip" kısmından takip ediniz. 
 4. Enstitümüze yeni kayıt yaptıranlara, Öğrenci belgesi Şubat ayında ders kaydınızı yaptıktan sonra verilecektir.
 5. Askerlik erteleme işlemleri, Şubat ayında ders kaydınızı yaptıktan sonra yapılacaktır.
 6. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (2. Öğretim) programının eğitim süresi 2 yarıyıl olup azami eğitim süresi 3 yarıyıldır.
 7. İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı müfredatı dönemlik 45 AKTS olup AKTS başı eğitim ücreti 40,00 TL’dir. Yani 1 dönemlik ücreti 45×40,00= 1.800,00 TL.
 8. Tezli Yüksek Lisans programlarının eğitim süresi en az 2 dönem ders ve en az 2 dönem tez olmak üzere 6 yarıyıldır.
 9. Başarı değerlendirmesi, aşağıda belirtilen puan hesaplamalarına göre en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır.

  1. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; başvurularda varsa ALES puanın %20, Lisans not ortalamasının %80 alınarak toplam puanlara göre sıralama yapılır.

  2. Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve mülakat puanının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.
  3. Doktora programlarına başvuran adayların; ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
 10. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Mülakat sınavı katılmak zorunlu olup, katılmayanlar başarısız sayılacaktır.