5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddesine istinaden, 05.07.2022 öncesi kaydı silinen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen evraklarla Enstitümüze başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde, ( Öğrenci Affı Kanunu 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde)  2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle  öğrenime başlamaları mümkün olacaktır.

*05.07.2022 tarihi itibariyle askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitüye başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları durumunda belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine,

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

 1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 2. İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 3. Eziyet suçundan (madde 96),
 4. Cinsel saldırı (madde 102),
 5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 5. Lisansüstü Başvuru Formu

*Posta Veya E-Posta Yoluyla Yapılacak Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

Öğrenci Affı Kanunu 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde için tıklayınız.

Öğrenci Affı Kanunu 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde ile Af Başvurusunda bulunan öğrencilerin Askerlik İşlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

27 Temmuz 2022, Çarşamba 1498 kez görüntülendi