» 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonunda Enstitümüzden İlişiği Kesilen Öğrenciler Hk.

KARAR 2019/024-08: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. Maddesine istinaden Enstitümüz ile ilişiği kesilecek durumda olan öğrencilerin durumları Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.

Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden (EK:6)’de belirtilen tabloda adı geçen öğrencilerin gerekli şartları sağlayamadıklarında dolayı Enstitümüz ile ilişiklerinin kesilmesine, kararın aynı Yönetmeliğin 65. maddesinin 1. fıkrasınca, Enstitüde ilan edilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek-1: Enstitümüz İle İlişiği Kesilen Öğrenci Listesi