» * BAŞARISIZ DERSLERİ TAKİP EDEN DÖNEMDE AÇILMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Enstitümüz yönetmeliği 31 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Başarısız dersi olan öğrenciler; derslerinin takip eden dönemde açılmaması durumunda yerine farklı bir ders almak istiyorlarsa, Yönetmeliğin 22. hükümlerince; Dersin herhangi bir nedenle açılamaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kaydıyla yerine başka bir ders alıp saydırabilir.

 

Bundan önceki dönemlerde ders saydırma talebinde bulunmadan ders alan öğrenciler. Başarısız oldukları derslerin yerine, başarılı olduğu başka bir dersi saydırma işlemi yapamazlar. Yönetmeliğin yeni yürürlüğe girmesi nedeniyle ve öğrencilerin mağdur olmaması için bir kereye mahsus olmak üzere öğrencilere; Başarısız oldukları derslerin yerine, başarılı olduğu başka bir dersi saydırma işlemini en geç üç hafta içinde olmak kaydıyla saydırabilmesine izin verilecektir.

 

MADDE 22- (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılamaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kaydıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile buna eşdeğer bir dersi ya da diğer lisansüstü programlardaki eşdeğer bir dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli dersi,

 alabilir.